Počas 23 rokov som  pracoval vo viacerých finančných inštitúciach (VUB, Dexia, SLSP) a spolupracoval s viacerými poisťovňami (Komunálna poisťovňa, Kooperatíva, Cardif, Poisťovňa slovenskej sporiteľne).

Garanciou vysokej odbornosti sú moje dlhoročné skúsenosti, ktoré som získal v oblasti finančníctva.

Väčšinu svojho profesionálneho života som zastával manažérske posty, kde som častokrát riešil tie najzložitejšia prípady a požiadavky klientov.

Zároveň som mal možnosť nazerať na potreby klienta komplexne a riešiť jeho požiadavky z pohľadu aktuálnej ale aj dlhodobej prosperity.

 

klimovsky-partneri

Spoločnosť  Klimovský & Partneri  je licencovaná Národnou bankou Slovenska, vykonáva na území Slovenskej republiky finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent samostatného finančného agenta CPM associates, a.s. v súlade s ustanovením § 7 Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v sektoroch:

 1.  Poistenia alebo zaistenia.
 2.  Kapitálového trhu.
 3.  Prijímania vkladov.
 4.  Poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

 

Poskytujeme služby v oblasti:

 1. Kapitálového trhu a investovania. 
 2. Úverov.
 3. Poistenia.
 4. Leasingu. 
 5. Zdravotného poistenia.
 6. Predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností.
 7. Daňového a účtovníckeho poradenstva.
 8. Agentúrneho zamestnávania