Klimovský & partneri s.r.o.

SNP 58, 018 51 Nová Dubnica
+421 902 663 557
pklimovsky@pkfinancie.sk
www.pkfinancie.sk

IČO: 50 311 379
DIČ: 212026667

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33012/R.