Sídlo spoločnosti sa nachádza v Novej Dubnici, SNP 58 (vedľa tržnice), kde mám zriadenú kanceláriu pre verejnosť.

Služby poskytujem formou konzultačných činností, ktoré je možné prispôsobiť Vašim konkrétnym požiadavkám na čas a miesto konzultácie.

Konzultácie je možné dohodnúť na on-line čísle 0902 663 557.