Zabezpečujeme pre našich klientov vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a služby audítora.

 

Vedenie účtovníctva :

PSM-TAX s.r.o. – Milena Dobrovdszká

Zabezpečuje komplexné služby vo vedení účtovných evidencií, mzdových evidencií a personalistiky.

 

Daňové poradenstvo :

M.S.Tax Consulting s.r.o. – Ing. Marián Šínsky

Je členom Komory daňových poradcov od r. 1999, registrovaný pod licenciou č. 619/99. Vykonáva prax daňového a účtovného poradenstva v oblasti lokálneho, aj medzinárodného zdaňovania a vedenia účtovníctva. M.S.Tax Consulting s.r.o., je členom SKPD pod č. licencie 147/ 15 msinsky@mstax.sk .

 

Audit :

EkonomProjekt s.r.o. – Ing. Andrea Zálepová

Je členom Slovenskej komory audítorov od roku 2008, registrovaná pod licenciou  číslo SKAU 947. Vykonáva prax audítora vo všetkých segmentoch.

zalepova@gmail.com